BOŘIVOJ CHOTĚBORSKÝ

BOŘIVOJ CHOTĚBORSKÝ: 

Jsem pro bezpečnou a upravenou obec 


Jsem původně řemeslník, vyučený zámečník a sám jsem si k tomu zamiloval práci se dřevem, která se stala mým druhým koníčkem, hned vedle snahy hledat a pomáhat vytvářet příjemné a zabezpečené prostředí – prostě pocit bezpečí a jistoty. 


Od raného mládí, jsem celkem 40 let pracoval ve státní službě - v oboru bezpečnosti státu ochrany a bezpečnosti lidí, včetně zabezpečení lidí v dopravě a dopravy samotné. Současně jsem, jakožto předseda společenství vlastníků bytových jednotek, řídil 13 let značně nesourodý celek více než 160 vlastníků bytů. 


Do zastupitelstva v obci kandiduji, abych mohl zužitkovat celou svou odbornou praxi, tedy pomoci vytvořit bezpečnou obec a jako bezpečnou a s dobrými vztahy ji všemi generacemi předávat z generace na generaci. 


Rád bych, aby se zde žilo lépe nejen důchodcům, ale hlavně i těm mladým a nejmladším, kteří přijdou pro nás. Rád bych aby obec byla veselá, barevná a upravená, aby k tomu přispěl, kdo může, kdo má jakoukoli možnost vytvořit pro ostatní něco hezkého, něco, co pohladí po duši všechny kolem. Sám se o to pokouším i tím, že u mnoha domů v naší obci jsou již mnou vytvořené veřejné i soukromé lavičky a dřevěné „velkotruhlíky“ apod. 


Určitě se najdou další, kteří si také přejí, aby v naší obci byly upravené veřejné plochy a komunikace. Typickým příkladem za všechny je i potřebná revitalizace parčíku v centru obce se sochou našeho známého rodáka.