Josef Kazík

Jak je uvedeno v úvodu, celý můj profesní život provází bezpečnost. A ta se nakonec mimo jiné stala i mým koníčkem. 


Má cesta „bezpečí“ se započala před 20 lety, kdy jsem po absolvování základní vojenské služby nastoupil k Polici ČR. Přes pochůzkáře, který měl na starosti svůj okrsek, jsem se dostal až na Policejní presidium. Po mém odchodu do „civilu“ jsem zastával pozici zástupce ředitele Městské policie Kralupy nad Vltavou, kde jsem přišel trochu do kontaktu s veřejnými institucemi a chodem města/obce a jejich organizačních složek a příspěvkových organizací. 


Ve svém volném čase se věnuji sportu, stejně jako asi celý náš národ. Někdy aktivně, někdy pasivně. Rád se podívám na pěkný film a přečtu pěknou knihu. 


V posledních letech je pro mne nejvíc ale moje rodina – manželka a 2 děti. Jak říkám, rodina je na prvním místě. Proto jsme se před 7 lety přistěhovali sem do Nelahozevsi. Chtěli jsme vypadnout z ruchu velkoměsta a volba padla na Nelahozeves. Je tu hezky, klid, příroda a do velkoměsta to není daleko. 


Stali jsme se takzvaně „náplavou“. 


V těchto volbách kandiduji proto, abych mohl zužitkovat nejenom své dosavadní zkušenosti a poznatky k tomu, aby se tu nejenom místním, ale nám „náplavám“, pěkně žilo. Samozřejmě je pro mě priorita bezpečnost a to nejenom ta fyzická.


Všem nám jde nakonec o dobro našich dětí.