Marek Váňa

MAREK VÁŇA: 

Rád přiložím ruku k dílu 


Do Nelahozevsi mne před 8 lety přivedla snaha bydlet někde, kde se nám s manželkou bude dobře bydlet, kde se nám bude společně líbit. Rozhodli jsme se pro Nelahozeves, obec, která má historii, hezké okolí a rozumnou vzdálenost do větších měst, a to jak železnicí, tak autobusem nebo po vlastní ose. S ohledem na mou profesi (tj. práce se vzduchotechnikou a práce související, tedy například drobné úpravy staveb a další) je tedy Nelahozeves pro mne ideální domov. 

V naší, obci mne zaujaly místní spolky, zejména Sbor Dobrovolných hasičů a především jeho členové. Už z toho plyne můj zájem prosadit v zastupitelstvu odpovídající podporu zdejším spolkům – považuji totiž tyto spolky za zdroj bezpečí, pohody a tvořivé činnosti v obci. 


Moji další snahou je najít a prosadit rozšíření stávajících kapacit mateřských školek v obci. Je zřejmé, že současná situace začíná být pro značnou část rodin v Nelahozevsi neúnosná a tzv. „volá po řešení“. 


Další oblastí mého zájmu v obci je možnost společenského vyžití, a to třeba i příležitost účastnit se plesů nebo bálů a podobných akcí – kulturní dům ovšem potřebuje opravy a údržbu, za což bych se také rád zasadil. 


Nelahozeves se stala mým dobrým domovem, z toho důvodu rád udělám pro obec a její obyvatele co je v mých silách.