Marketa Hanáková

MŮJ POHLED NA ŽIVOT V OBCI

Vyrůstala jsem v malé vesnici, kde je velmi silná občanská soudržnost, úcta a pokračování v lidových tradicích, ochrana životního prostředí a hlavně hrdost příslušnosti k obci. 

Toto bych ráda prosazovala k naší obci. 

Domnívám se, že musíme začít usilovně budovat komunitu a bořit mosty mezi občany, ať už se přistěhovali nedávno, nebo mají to štěstí a žijí tu celý život. 

Byla bych moc ráda, kdyby se nám podařilo obnovit kulturní dům v Nelahozevsi a dát ho plně k dispozici občanům ať už pro různé veselice, kroužky, cvičení, či soukromé oslavy. 

Měli bychom začít propagovat naši obec, oživit staré lidové tradice, představit novým občanům či občánkům :) kulturní dědictví. 

Ráda bych, aby se v obci zavedl místní rozhlas. Hlas pracovníků obce, který by pravidelně informoval občany o čemkoliv co se v obci děje - od prodeje kuřat, přes kulturní akce či upozornění o jednání zastupitelstva, nebo i svatbě spoluobčanů :). Toto je něco co by nám mohlo pomoci začít komunitu budovat a myslím, že je to smysluplnější než anonymní papír ve schránce. Také bychom tím mohli navázat na spolupráci se zámkem tím, že bychom informovali o všech akcích. 

Myslím, že je také důležité začít podporovat nelahozeveské maminky. Tyto ženy se u nás v obci nesmí cítit jako ve vězení, ale naopak bychom je měli začít podporovat v organizaci kulturních nebo sportovních akcí, nebo je dokonce podporovat v drobném podnikání. Myslím, že spousta těchto našich maminek je velmi nadaná a můžeme třeba začít organizovat pravidelný trh na zámku s výrobky nebo pěstitelskými úspěchy těchto dam. 

Jako poslední bych ráda zmínila, že je pro mě nesmírně důležitá příroda. Myslím, že by se mělo více dbát na čistotu našich lesů a podporovat zalesnění nevyužitých pozemků. Také bychom mohli vydat turistického průvodce po okolí a trasy označit. Koneckonců jsme turistický národ :). Bylo by hezké také pravidelně čistit a starat se o dětská hřiště a pobídnout maminky, aby se je nebály navštěvovat i v tzv. „anglických resortech“.