Naše vize

1. V rámci územního plánu:

 • řešit připomínky občanů, umožnit veřejné i anonymní dotazy a zveřejňovat odpovědi, 
 • zavést „odpovědnu dotazů a připomínek“ na oficiálním webu obce,
 •  průběžně informovat všechny obyvatele o postupu prací (co se povedlo i co se nepovedlo, co je v jakém stádiu), 
 • zaměřit se na chodníky ve všech částech obci v návaznosti na kanalizaci atd.,
 •  do projednání územního plánu zahrnout obnovu Višňovky, 
 • zmapovat pozemky ve vlastnictví obce a následně je využít k propojení některých částí obce, nebo jinému veřejnému účelu, 
 • obnovit a udržovat obecní polní cesty („Švestkovka“ a další),
 • obnovit a vybudovat nová sportoviště a hřiště. 

2. Turistika a kultura 

 • komunikovat a více spolupracovat se „zámkem“, 
 • zaměřit se na propagaci A. Dvořáka, 
 • v rámci projednání územního plánu revitalizovat a využívat „rádobyparkovou“ úpravu u sochy A. Dvořáka, 
 • obnovit památník v Lešanech, 
 • zaměřit se na rozšíření akcí pro občany a na jejich stávající akce a rozšířit akce pro děti a mládež, 
 • vybudovat atletický oddíl pro děti. 

3. Majetek obce: 

 • definovat zadluženost, povinnosti, zastavený majetek 
 • jmenovitě určit osoby, které budou odpovídat za konkrétní majetek (údržba, opatření proti vandalizmu a krádežím, využívání), 
 • zavést kontrolu a hlavně zabezpečení ochrany majetku obce spolu s případnými opravami a údržbou, 
 • uspořádat veškeré smluvní vztahy (smlouvy, dohody) s jednotným klíčem řešení, 
 • přehledným způsobem provést inventarizaci pozemků ve vlastnictví obce, pozemků, kde obec cítí potřebu získat pozemky; vytvořit přehled pozemků, které je možné nabídnout k výměně za pozemky jiné (především vlastní nepotřebné pozemky směnit za potřebné – v zájmu celé obce; není-li nutné, tak neprodávat). 

4. Sociální oblast: 

 •  senioři (neprodleně zjistit skutečné potřeby a hlavně zabezpečit co nejširší možnou pomoc), 
 • okamžitě pověřit průzkume sociální komisi, co v oblasti seniorů v obci tzv. „hoří“ (například: služby, dovoz jídla, dostupnost dopravy, dostupnost zdravotní péče)  
 • prověřit demografický vývoj v obci s ohledem na kapacity mateřských škol a základní školy