Stanislav Lidmaňský

Jak vidím Nelahozeves

Ano, jsem další tzv. „náplava“ – původem ze Slavonic a Třeboně, profesně z Prahy a nyní ryzí „Nelahozevesan“. Řekl bych, že jsem se vrátil ke kořenům, tedy k tradicím, k přátelským sousedským vztahům a ke spokojenému životu.

Nelahozeves a její okolí se mi líbí, a to je důvod, proč zde žiju, proč zde mám přátele a proč chci být obci prospěšný.

Stále neprojednaný územní plánje pro mě nyní tou nejdůležitější výzvou. Chci pomoci novému zastupitelstvu k efektivnímu ukončení dohadů, sporů i nedorozumění a k rozhodnutí o dopravní infrastruktuře i o možnostech občanské a bytové výstavby.

A to, že projednání územního plánu je složitý a obtížný úkol, je pro mne natolik lákavé, že jeho řešení se stalo hlavním důvodem mé kandidatury do zastupitelstva obce.

Rád bych se pokusil o obnovu obceve všech jejích významech:

  • zpracoval jsem návrh na obnovu zanedbaných a rozoraných polních cesta předložil obci před více než rokem, včetně poukázání na dotační titul ministerstva zemědělství „Podprogram 129 666 Údržba a oprava polních cest“ k 70procentní úhradě obnovy,
  • navrhl jsem i s vlastním přispěním i obnovu sakrálních památek na území obce.

Kdo je Stanislav Lidmaňský?

Celý život někde něco dávám dohromady, o něco se starám a něco vytvářím – organizováním různých akcí na střední škole a poté vysokých školách při studiu a hlavně po něm na stavební fakultě ČVUT a poté na fakultě podnikové ekonomiky na VŠE, vedením skautského oddílu a táborů v osmdesátých a pak i v devadesátých letech a nyní i spoluorganizováním více než 40 pravidelných setkání dětí a dospělých v Zámeckém údolí a s tím spojených úklidových akcí apod.

V současné době jsem vedoucím personálního útvaru největší stavební skupiny v ČR a SR, kde řídím mzdovou problematiku a pracovněprávní legislativu pro více než tři tisíce zaměstnanců. Současně již více než 10 let rozhoduji spory o kolektivních smlouvách v ČR na ministerstvu práce a sociálních věcí jakožto zprostředkovatel a rozhodce.

Ve volném čase se mi daří tvořit mimo odborné, tak i dětskou literaturu, jako např. román pro chlapce „Safírová stezka“, který se dočkal několika vydání a i komiksového zpracování. 

V rámci svých geocachingových aktivit jsme s manželkou prošli a projeli na kolech i na koloběžkách kdejakou polní cestu, kdekteré zákoutí polozapomenutých hleďsebských nebo podhořanských uliček a bavíme se procházením ulic a uliček v Lešanech a Nelahozevsi a objevováním míst podle starých pohlednic a fotografií. 

Podle vzpomínek starousedlíků jsem zmapoval starou okružní vycházkovou cestu a zpracoval návrh na její obnovu - od ulice V Loučkách pokračovat směrem k vyústění ulice U Dvora a poté mezi částmi „Pod Vsí“ a „V Dubci“ pokračovat tzv. „Švestkovkou“ podle pískovcového sloupu zasnoubení císaře se Sisi a kolem hřbitova Školní ulicí do Nelahozevsi.